Nếu như Thái Sơn Bắc vs Tân Hiệp Hưng vào 09h00 sáng thì Thái Sơn Nam sẽ gặp BV An Phước Bình Thuận vào lúc 15h00 chiều: