Điều cần nhắc là việc Văn Huy đã sẵn sàng lao mình vào cái chân đang chuẩn bị vung ra cú sút ở cự ly rất gần của đội bạn. Đó là một tinh thần chiến đấu quả cảm, một tinh thần vì màu cờ sắc áo, vì Tổ Quốc, mà không phải một thủ môn xuất sắc nào cũng có.