Full hiệp 1:

Full hiệp 2:

Video xem lại và kết quả Dortmund vs Sunderland (giao hữu CLB)