Full hiệp 1:

Full hiệp 2:

Video diễn biến chính Barcelona vs Real Betis: 6-2 (20/8/2016)

Chung cuộc: Barcelona vs Real Betis: 6-2 (20/8/2016)