Full hiệp 1:

Full hiệp 2:

Video diễn biến chính Juventus vs Fiorentina: 2-1 (21/8/2016)