Full hiệp 1:

Full hiệp 2: 

Video diễn biến chính Sevilla vs Barcelona (15/8/2016) - Chung cuộc: 0-2