- Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số "MAX 4D".

Người tham gia dự thưởng lựa chọn một số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 để tạo thành số tham gia dự thưởng. So sánh số tham gia dự thưởng được in trên vé với kết quả quay số mở thưởng để xác định giải thưởng.

Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của một người tham gia dự thưởng là 10.000 (mười nghìn đồng). Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 10.000 đồng.

Người tham gia dự thưởng loại hình xổ số tự chọn số theo dãy số “MAX 4D” tham gia dự thưởng trực tiếp tại các Điểm bán hàng hoặc thông qua tài khoản dự thưởng.

(Nội dung thể lệ được trích dẫn theo Quyết định số 219/QĐ-VIETLOTT ngày 14/3/2016 của Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam về việc ban hành Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo ma trận "MEGA 6/45" và Thể lệ tham gia dự thưởng Xổ số tự chọn số theo dãy số "MAX 4D")

- Khách hàng có câu hỏi liên quan đến Thể lệ tham gia dự thưởng xin gọi về Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline) 1900.55.68.68

(Hiện tại Tổng đài chăm sóc khách hàng nhận được cuộc gọi từ các thuê bao của Vinaphone và điện thoại cố định của VNPT, chúng tôi sẽ mở rộng sang các mạng điện thoại khác trong thời gian sớm nhất có thể)