Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty FormosaChi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Các hệ thống đường dẫn phức tạp ở nhà máy xử lý nước thảiChi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa
Đầu tiên nước thải chuyển về các bể chứa, ở đây nước sẽ được xử lý, tiếp đó chảy tới bể lắng bùn. Theo ghi nhận, nước lúc này bốc mùi cực kỳ hôi thối, khó chịu.


Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Chỉ cần nhìn bằng mắt thường thôi chúng ta cũng đủ thấy nước ở đây bị ô nhiễm rất nặng, bọt trắng xóa nổi lên dày đặc, che kín khắp bề mặt.


Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Nơi lọc và xử lý các tạp chất độc hại.Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Trải qua nhiều công đoạn, nước trông có vẻ đã sạch hơn.Chi tiết quy trình xử lý nước thải của công ty Formosa

Sau đó các máy móc ở trạm quan trắc sẽ kiểm tra, đo lường các chỉ số về những chất có trong nước thải rồi mới được xả ra biển.