Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức, chuẩn bị nhận trọng trách mới
Ông Đỗ Bá Tỵ chuyển sang đảm nhiệm vị trí Phó chủ tịch Quốc hội

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ quyết định Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, ông Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, đại tướng Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức, chuẩn bị nhận trọng trách mới
Ông Võ Trọng Việt chuyển sang giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

Hiện cơ cấu lãnh đạo Bộ Quốc phòng bao gồm Bộ trưởng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị; 5 thứ trưởng là các thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Trương Quang Khánh, Nguyễn Chí Vịnh, Lê Hữu Đức, Nguyễn Văn Hiến.