Trấn Thành conver "Sau tất cả"


Lam Trường cover "Sau tất cả"


Thu Phương cover "Sau tất cả"

Sau khi cả Trấn Thành, Lam Trường và Thu Phương cover ca khúc của Erick, đã có rất nhiều tranh cãi nổ ra giữa các fan xem ai là người hát hay nhất. Tất nhiên, với fan trung lập, ai nhất, ai nhì không quan trọng, quan trọng là hãy nghe và thưởng thức đã...