Vụ nhiễm độc kéo dài hơn 100km dọc sông Long Giang. Ước tính, đã có tới 40 nghìn tấn cá chết từ vụ nhiễm độc này.

Cadmium là chất được dùng trong công nghiệp sản xuất pin. Đây là một chất gây ung thư và theo các báo cáo khoa học, cadmium có thể dẫn đến tử vong trong khoảng từ 2 đến 20 năm và không có cách chữa trị. 

Vụ ô nhiễm phải hai tuần sau đó mới được kiểm soát khi giới chức Trung Quốc cho đổ hàng nghìn tấn vôi, nhôm chloride và carbon hoạt tính xuống sống sông Long Giang để khử độc.