Cô gái hot nhất Việt Nam, người đầu tiên được gặp Tổng thống Obama !!! Trần Mỹ Linh (sinh viên ngành Ngôn ngữ học) đặt câu hỏi cho thứ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ tại trường ĐHKHXH&NV, 21/4/2016.

Trần Mỹ Linh cô gái Việt Nam đầu tiên diện kiến tổng thống Mỹ Barack Obama
Trần Mỹ Linh tặng hoa tổng thống Obama

Trần Mỹ Linh cô gái Việt Nam đầu tiên diện kiến tổng thống Mỹ Barack Obama
Mỹ Linh chia sẻ cảm nhận về tổng thống Obama trên facebook cá nhân
Trần Mỹ Linh cô gái Việt Nam đầu tiên diện kiến tổng thống Mỹ Barack Obama

Trần Mỹ Linh cô gái Việt Nam đầu tiên diện kiến tổng thống Mỹ Barack Obama

Trần Mỹ Linh cô gái Việt Nam đầu tiên diện kiến tổng thống Mỹ Barack Obama