Chương trình của báo Thanh niên có sự tham gia của 3 chuyên gia hàng đầu gồm ông Đào Nguyên Bình, giáo viên ngữ văn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa; ông Trần Văn Toàn, Tổ trưởng tổ toán Trường THPT Marie Curie và bà Lê Thị Thanh Hòa, giáo viên tiếng Anh Trường Quốc tế Á Châu.