Mục 


Khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan điều tra, thẩm định, Bộ Tài nguyên và Môi trường khuyến cáo người dân không nên tắm biển hoặc sử dụng nước biết vào các mục đích khác ở khu vực xuất hiện các vệt nước màu đỏ này.

Cùng mục sở thị nước biển ở Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình qua ống kính của phóng viên báo Thanh niên.