# CLB T +/- Đ

1 Nautico (PE) 9 13 22

2 Sport Club Recife PE 9 12 20

3 Salgueiros AC 9 1 14

4 Santa Cruz PE 9 3 13

5 Afogados da Ingazeira FC 9 2 12

6 Vera Cruz PE 9 -4 11

7 Reet 9 0 10

8 Central SC 9 -8 9

9 Sete de Setembro PE 9 -5 6

10 Vitoria PE 9 -14 5

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Bỉ -4 1828

2  Braxin 6 1826

3  Pháp 7 1786

4  Anh 5 1755

5  Argentina 12 1750

6  Ý -10 1740

7  Tây Ban Nha 17 1704

8  Bồ Đào Nha -21 1660

9  Đan mạch -14 1654

10  Hà Lan 1 1653

99  Việt Nam -13 1209

XH Tuyển QG +/- Điểm

1  Mỹ -87 2110

2  Thụy Điển 78 2088

3  Đức 0 2073

4  Netherland 12 2047

5  Pháp 0 2038

6  Canada 60 2021

7  Braxin 7 1978

8  Anh 0 1973

9  Bắc Triều Tiên 0 1940

10  Tây Ban Nha 0 1935

32  Việt Nam 0 1657