Bắt đầu từ ngày hôm qua (18/7), chương trình xổ số tự chọn Mega 6/45 đã được bắt đầu đưa vào hoạt động tại Việt Nam. Không phải là một kiểu xổ số mới khi đã được phổ biến tại rất nhiều quốc gia trên thế giới nhưng tại Việt Nam thì đây vẫn còn là một hình thức vô cùng lạ lẫm.

Dưới đây là những thông tin về giá trị dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 tại Việt Nam:
 
1. Tham gia dự thưởng một bộ số:
(Khách hàng chọn 06 số để tạo thành một bộ số)
 
Giá trị tham gia dự thưởng: 10.000 VNĐ
 
2. Tham gia dự thưởng nhiều bộ số (chơi bao)
 Giá trị tham gia dự thưởng = 10.000 VNĐ x số bộ số tham gia dự thưởng.

Vui lòng xem bảng liệt kê chi tiết:
 
Giá trị dự thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 tại Việt Nam